Omšové vína

V roku 2014 sa naše vinárstvo stalo hrdým výrobcom omšových vín.

Ako kresťanom je nám veľkou cťou, že naše vína môžu slúžiť pri svätej omši a zároveň sme radi, že z omšových vín sa môže tešiť ktokoľvek z nás.

Podľa predpisu kán. 924 § 3 Kódexu kánonického práva omšové, resp. liturgické víno musí byť prírodné, z plodov viniča a nepokazené. Na inom mieste liturgické predpisy ustanovujú, že víno pre eucharistickú bohoslužbu má byť z viničného plodu (porov. Lk 22,18), prirodzené a čisté, bez primiešania cudzích prvkov.

Výroba liturgických vín je povolená iba zo zdravých plodov viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) z odrôd schválených a zapísaných v listine povolených odrôd (LPO), ktoré dosiahli cukornatosť minimálne 18°NM. Pri ich výrobe nie je povolené používať rôzne enzýmy, živné soli, geneticky modifikované kvasinky, stabilizátory, konzervanty a iné enologické prípravky, ktoré sú v súčasnosti z komerčných dôvodov bežne používané pri krášlení a finalizácii vína. Pri výrobe omšových vín je rovnako zakázané používať chemické látky, ktoré zabraňujú občasnému prirodzenému vyzrážaniu vínneho kameňa a farbiva na dne fľaše. Malé kryštáliky vínneho kameňa (niekedy nazývané aj „vínne diamanty“) na dne fľaše nespôsobujú zhoršenie kvalitatívnych a chuťových vlastností vína.

Omšové a liturgické vína smie označovať a do obehu uvádzať iba dôveryhodná osoba, pokrstený praktizujúci katolík. Po vykonaní patričných prísľubov a prísahy jej biskup vydá povolenie a súhlas na distribúciu omšového vína.

POVOLENIE NA VÝROBU OMŠOVÉHO VÍNA

Výroba omšového vína je veľmi podobná výrobe našich ostatných vín. O výrobe omšových vín sme preto uvažovali dlhší čas.
Povolenie čj. 50/2014 na výrobu omšového vína podľa kán. 924 § 3 CIC nám po zložení prísahy v deň slávnosti Všetkých svätých anno domini 2014 udelil v Želive P. Jáchym, O. Praem, 51. opát želivský.

 

 

Ktoré omšové vína ponúkame

Naše omšové vína nesú názvy svätcov, ktorých po stáročia uctievajú obyvatelia niekdajšieho mestečka Ompitál (terajšie Doľany) vo svätyniach postavených na vŕšku nad vinicami.

Svätý Leonard je v erbe našej dediny a ako patrón väzňov, poľnohospodárov i rodičiek je uctievaný v starobylom Kostolíku na vŕšku nad našimi vinicami. Pravidelne v nedeľu ráno o 5. hodine uňho počas starobylej pobožnosti miestni farníci orodujú za seba i svoje rodiny.

Kostolík sv. Leonarda bol postavený koncom 14. storočia a je spojený s jaskyňou, v ktorej sa kedysi zdržiavali pustovníci. Vo vnútri je zázračná socha sv. Leonarda v čiernom habite, s reťazou v rukách a pri nohách so zajatcami a dobytkom. Inšpirovaný touto sochou obraz sv. Leonarda pre nás namaľoval oceňovaný ilustrátor a umelec Vlado Král.
Kostolík je krásne miesto nám všetkým veľmi drahé – preto názov „Svätý Leonard“ pre naše biele omšové víno.

Svätá Katarína Alexandrijská je patrónkou dolianskeho rímskokatolíckeho kostola, ktorého zvon po stáročia oznamuje vinohradníkom pravé poludnie. Zobrazovaná so zlomeným kolesom, je sv. Katarína aj patrónkou mlynárov.
Názov „Svätá Katarína“ sme vybrali pre naše ružové omšové víno.

Mučeník Svätý Šebastián je patrónom kaplnky postavenej na konci kalvárie na temeni Leonardovho vŕšku v Doľanoch. O príhovor ho prosia vojaci, lukostrelci, kovorobotníci i hrnčiari a umierajúci. Naše červené omšové víno je Svätý Šebastián.