Rodina

Pri návšteve Mlyna a popíjaní nášho vína sa môžete stretnúť s viacerými členmi našej rodiny.

Zľava na fotke je Janka Demovičová a jej manžel Ervín Demovič – vinohradník, vinár a a mlynár v jednej osobe. Rodený Ompitalčan spoznal Janku, keď študoval vinohradníctvo a vinárstvo v Lednici. Janka za ním odišla na slovenský vidiek a vyštudovala vinohradníctvo a vinárstvo v Nitre. Okrem toho sa pravidelne oblieka do slovenského kroja a hráva na husliach vo folklórnom súbore LIPKA.

Mladú generáciu na Mlyne zastupujú Zuzana, Ervínova dcéra, s manželom Tomášom Soósom, ich dcéry Katarína, Mária, Magdaléna, dvojičky Hanka a Zuzka a syn Leonard, ktorí bývajú v areáli Mlyna.

Veríme, že nech sa na Mlyne stretnete s kýmkoľvek z nás, bude to príjemné stretnutie, ktoré si radi zopakujete.

Do skorého videnia!

Rodina Demovičová a Soósová