Mlyn

Na Slovensku jedinečné, vo svete zriedkavé a predsa od nepamäti prítomné – spojenie vína a chleba …
Prečítajte si viac o mlynárskej histórii nášho vinárstva.

Ako sa dozvedáme v práci Danky Ročkaiovej „Mlyny na panstve Červený Kameň“, náš Mlyn je pravdepodobne najstarším mlynom postaveným, najneskôr v roku 1543, v obci Doľany. Podľa Fuggerovského urbára bol v tomto roku v Doľanoch iba jeden mlyn na hornom konci dediny. Bol poslednou stavbou dediny a od fary ho delilo päť usadlostí.

Mlyn bol vždy majetkom zemepána, ktorému mlynári, ktorí mali Mlyn v dočasnom užívaní, platili daň za pôdu a vodný tok. Mlyn bol viackrát prestavovaný v súvislosti s vývojom mlynárskej technológie. Postupne bol nadstavovaný až do súčasných troch poschodí. Zásadná prestavba sa odohrala okolo roku 1900, keď sa namiesto mlynských kameňov začala používať valcová stolica. Obeh obilia a múky zabezpečovala transmisia s novým vodným kolesom na zadnej strane mlyna, čomu bola prispôsobená aj pôvodná mlynská hranica z roku 1836.

V päťdesiatych rokoch 20. storočia mlyn ukončil svoju činnosť. Posledným mlynárom bol Karol Straška. V súčasnosti sa v mlynici nachádza kompletná technológia z konca devätnásteho storočia a súčasťou Mlyna je i šalanda, rajštovňa a náhon.

Mlyn často menil svojich majiteľov, nájomcov. Každý z nich v jeho kamenných stenách zanechal kus svojho života.

Tak ako človek, aj Mlyn má svoj osud. Nový osud najstaršieho Ompitálskeho Mlyna začala písať naša rodina, ktorá ho kúpila v roku 2002.

Veľmi nás potešilo získanie „Ocenenia za príkladnú obnovu 2010“,
ktorým odborná porota vyjadrila uznanie našej práci na zachovaní tejto zaujímavej stavby.
Poetický obrázok nášho Mlyna pre nás namaľoval oceňovaný ilustrátor Vladimír Král.

S Mlynárom na Mlyne fotogaléria …