Filozofia

Ochutnajte naše víno, ktoré pochádza z ručne zberaného a šetrne spracovaného hrozna z viníc pod Malými Karpatmi.

Prečítajte si, ako sme sa pri výrobe vína rozhodli „Kráčať svojou cestou …“.

V našom vinárstve, už od jeho založenia, vyrábame víno s minimálnym množstvom zásahov do prirodzených procesov, ktoré premieňajú hroznovú šťavu na jeden z najobľúbenejších alkoholických nápojov.

Chceme ponúkať vína, ktoré nesú výrazný odkaz na vinohrad, z ktorého pochádza hrozno. Vína, pri ktorých bola dodržaná primeraná cukornatosť hrozna pri zbere. Vína, ktorých výroba príliš nezaťažuje životné prostredie. Vína, ktoré odrážajú daný ročník.

Istý čas sme naše vína označovali ako „autentické“. Neskôr sme zistili, že tento pojem niekedy evokuje šliapanie hrozna v sudoch, vyhýbanie sa použitiu elektriny a pod. … a nie celkom vystihuje náš prístup. Náhodou sme narazili na zaujímavú knihu, ktorú napísali Jamie Goode and Sam Harrop s názvom: Authentic Wine: Toward Natural and Sustainable Winemaking, (2011) a našli sme sa …

Podľa týchto pánov, každé víno možno považovať za prírodný nápoj (žiadne víno nie je vyrábané umelo). Rozdiel je však v tom, v akej miere vinohradník alebo vinár zasahuje do prirodzených procesov tvorby vína, a tak sú niektoré vína viac prírodné ako iné a je možné uvažovať o akomsi „kontinuu prírodnosti vína“. Na jednom konci sú „najviac prírodné vína“ a na druhom sú tie, ktoré vznikli s použitím celého arzenálu moderných vinárskych techník a prípravkov. V našom vinárstve uprednostňujeme technológie, ktoré umožňujú vznikať prírodným vínom.

Ako viacerí osobití vinári, ani my sa nevieme úplne presne „zaškatuľkovať“. Kráčame svojou cestou.

Veríme, že naše vína sú potom rozmanitejšie a tým aj vyzývavejšie a podnetnejšie. Sú určené pre tých, ktorí vo víne hľadajú okrem potešenia a kvality aj čosi hlbšie a nefalšované.