Partnerstvá

Vinárstvo VÍNA Z MLYNA je členom viacerých združení, ktoré sa svojou činnosťou a kultúrno–spoločenskými podujatiami spolupodieľajú na rozvíjaní vinárskej tradície krásneho kraja pod majestátnym Hradom Červený Kameň a v širšom okolí.